CEMS

Pokopališki informacijski sistem (CEMS) omogoča lastnikom in upravljalcem pokopališč, da na enostaven način dostopajo in upravljajo s podatki katastra pokopališča ter registrom pokojnikov s pomočjo spletne aplikacije enostavne za uporabo.

Glavne prednosti uporabe CEMS so:

  • Upravljanje katastra pokopališča
  • Upravjanje podatkov pokojnikov
  • Urnik zasedenosti pokopališča
  • Urnik zasedenosti resursov pokopališča
  • Naročila pogrebov
  • Integracija s sistemom ERP
  • Poročila in izpisi
  • Obveščanje zunanjih izvajalcev (SMS) in potrjevanje
  • Integracija dokumentov

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte.